Η Σοσιοκρατία (socio: κοινωνός / σύντροφος / μέτοχος & κράτος: ισχύς / εξουσία / διακυβέρνηση) είναι μία μέθοδος συμμετοχικής λήψης αποφάσεων με συναίνεση και ένα οργανωτικό μοντέλο για ομάδες, οργανώσεις και οργανισμούς. Προσφέρει μία δομή που επιτρέπει τη ροή της πληροφορίας και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή καθώς και την ισοδύναμη συμμετοχή όλων των μελών μιας ομάδας στην πραγμάτωση του κοινού στόχου.

ΣΟΣΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ