Ενημερώσεις & Βιβλιογραφία

Ενημερώσεις

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστή τη μέθοδο στην Ελλάδα προσφέρει:

  • δια ζώσης ή/και διαδικτυακές ενημερώσεις ανοικτές στο κοινό
  • παρουσιάσεις γνωριμίας της μεθόδου σε ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, εταιρίες κτλ..

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@sociocracy,gr

Βιβλιογραφία

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας εργάζεται στη μετάφραση, επιλογή και δημιουργία χρήσιμου υλικού (άρθρα και βιβλία) σχετικά με τη μέθοδο, ώστε να προωθήσει την κατανόηση, τη διάδοση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Σοσιοκρατικής Μεθόδου στην Ελλάδα.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα διαθέσιμα αρχεία.

ΣΟΣΙΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Thomas Waldhubel 2018
Από τα Γερμανικά (link).

PDF

CREATIVE FORCES
Gerard Endenburg and John
© 2012, Sociocratic Center, Rotterdam, Netherlands
Original article published in 2003.

PDF

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Από τα Γερμανικά, 2020
Μια σοσιοκρατική εκλογή δεν είναι ψηφοφορία, απαιτεί περισσότερη προσοχή και σκέψη από την απλή διαδικασία μιας ψηφοφορίας.

PDF

ΣΟΣΙΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Sociocrativ Neighborhood Circles
Εγχειρίδιο, Νοέμβριος 2022.

PDF

SOZIOKRATIE: Organisationsstrukturen zur Stärkung von Beteiligung und Mitverantwortung des Einzelnen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft
Barbara Strauch
2. Auflage | Verlag Vahlen | 08/2022 | € 35.95