Σχετικά με τη Σοσιοκρατία

Σοσιοκρατία (ή Κοινωνιοκρατία) σημαίνει: «Αποφασίζουμε μαζί»

Η Σοσιοκρατία (socio: κοινωνός / σύντροφος / μέτοχος & κράτος: ισχύς / εξουσία / διακυβέρνηση) είναι μία μέθοδος συμμετοχικής λήψης αποφάσεων με συναίνεση και ένα οργανωτικό μοντέλο για ομάδες, οργανώσεις και οργανισμούς. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος τόσο στις σπουδές οργάνωσης και διαχείρισης, όσο και στην πρακτική εφαρμογή της σε οργανώσεις της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Προσφέρει μία δομή που επιτρέπει τη ροή της πληροφορίας και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή καθώς και την ισοδύναμη συμμετοχή όλων των μελών μιας ομάδας στην πραγμάτωση του κοινού στόχου.

Η μεθοδολογία της Σοσιοκρατίας προέρχεται από τον Gerard Endenburg, έναν Ολλανδό ηλεκτρολόγο μηχανικό που ήθελε ένα κλίμα συνεργασίας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Στις δεκαετίες του 1960 και του ‘70 ανέπτυξε μια επίσημη οργανωτική μέθοδο που ονομάστηκε Σοσιοκρατική Κυκλική Μέθοδος (Sociocracy), η οποία έκτοτε εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο από εταιρείες, μικρές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κολέγια, κοινότητες συγκατοίκησης, και διεθνή επαγγελματικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο άνθρωπος είναι ένα ον που δημιουργεί σχέσεις και προσανατολίζεται όχι τόσο στον ανταγωνισμό όσο στη συνεργασία. Η Σοσιοκρατική Κυκλική Μέθοδος (ΣKM) προσφέρει για κάθε συνεύρεση ανθρώπων – οικογένεια, εταιρίες, συνεταιρισμούς ή οργανώσεις – ένα βοηθητικό χώρο, όπου οι ατομικοί και συλλογικοί στόχοι συντονίζονται και αντιμετωπίζονται ισότιμα, ώστε να είναι αποτελεσματικοί.

«Η επιτυχία κάθε εγχειρήματος ή project βρίσκεται στα χέρια όλων των συμμετεχόντων/ουσών. Όσο καλύτερα συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτικά και επιτυχημένα, θα είναι τα αποτελέσματα. Τα Σοσιοκρατικά μοντέλα υποστηρίζουν τις αποφάσεις που παίρνονται συλλογικά, ώστε να πραγματοποιηθεί ο κοινός στόχος – και γι’ αυτό το λόγο η Σοσιοκρατία είναι το οργανωτικό μοντέλο του μέλλοντος».

Barbara Strauch, Συν-ιδρύτρια του Αυστριακού Κέντρου Σοσιοκρατίας και η 1η Πιστοποιημένη Ειδική Σοσιοκρατίας (ΠΕΣ) στη γερμανόφωνη περιοχή. Στην Ελλάδα η Barbara Strauch εφάρμοσε το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Πιστοποιημένους Ειδικούς Συμβούλους (ΠΕΣ) Σοσιοκρατίας και συνεχίζει να είναι μέντορας και υποστηρίκτρια του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας (ΕλΚεΣο).