Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021 δημιουργήθηκε η νομική μορφή του ΕλΚεΣο, με τη μορφή Αστικής Μη-Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας είναι ο αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης Συντονιστών και Συμβούλων Σοσιοκρατίας στην Ελλάδα.

Η πορεία της Σοσιοκρατίας στην Ελλάδα

 

2017

December 2017

Project group 3 people and Barbara Strauch (Sociocracy Center Austria).

 

2018

April 2018

Online facilitation training by SoFA (12 participants).

August 2018

Module 1, 2 (25 participants in Athens and Thessaloniki) and 3 (16 participants).

 

2019

March 2019

Module 1 in Thessaloniki and Athens (3 times with 45 рarticipants).

April 2019

10 Sociocratic facilitators in Greece.

 

Module 2 in Thessaloniki (10 participants).

August 2019

Begin of the education program for  Certified Sociocratic Experts (10 participants).

 

2020

September 2020

Module 1 in Thessaloniki (5 participants).

October 2020

Module 8 and finalization of the theoretical part of the education of CSE (8 participants).

 

IMPLEMENTATION in 6 NGOs, small social enterprises and companies, a municipality.

 

2021

January 2021

3 new facilitation diplomas.

May 2021

Module 1 and 2 online.

June 2021

Begin of the next education program for  Certified Sociocratic Experts.

End 2021

6  Certified Sociocratic Experts.