Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας

Τα μέλη του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας είναι τα πρώτα άτομα που εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν Δίπλωμα ή/και Πιστοποίηση Ειδικού Συμβούλου στη Σοσιοκρατική Κυκλική Μέθοδο (ΣΚΜ) στην Ελλάδα. Τα μέλη του ΕλΚεΣο οραματίζονται τη δημιουργία ενός κόσμου που συμπεριλαμβάνει ισότιμα κάθε φωνή που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή ομάδας, με σκοπό την επίτευξη συμμετοχικών δημοκρατικών κοινωνιών, με ελευθερία λόγου και αίσθημα ευθύνης στην από κοινού λήψη αποφάσεων.

Το Οργανόγραμμα του ΕλΚεΣο

Τα μέλη του ΕλΚεΣο