Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας προσφέρει την Ενότητα 1 & 2 (από το παρακάτω σχεδιάγραμμα), ενώ για τις υπόλοιπες ενότητες 3 έως 8 συνεργάζεται με το Κέντρο Σοσιοκρατίας της Αυστρίας.

 Αρμόδιος Κύκλος για όλα τα θέματα Εκπαίδευσης στη Σοσιοκρατία στην Ελλάδα είναι ο Εκπαιδευτικός Κύκλος του Ελ.Κε.Σο.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Πρόγραμμα Εφαρμογής στη Σοσιοκρατία

2024: Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δίπλωμα του Σοσιοκρατικού Συντονισμού

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Δίπλωμα Συντονιστή/ριας Σοσιοκρατικών συναντήσεων για το 2024 δίνοντας τις Ενότητες:

 • Ε1: «Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας. Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις»
  16 ώρες
  30-31/3/2024 | Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00
  Κόστος: 200,00 €
  Εκπαιδεύτριες: Σοφία Κυπριανίδου, Verena Fink.
 • Ε2: «Εργαζόμαστε μαζί σε μία σοσιοκρατική ομάδα»
  21 ώρες
  20-22/04/2024: Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00, Δευτέρα 16.00-21.00
  Κόστος: 250,00 €
  Εκπαιδεύτριες: Verena Fink, Νάγια Τσελεπή.

Πακέτο προσφοράς για τις Ενότητες: 1 & 2 : 400,00 €

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

•  20% για φοιτητές/ριες
•  15% για ομάδες άνω των 3 ατόμων.

Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στα αρχικά κόστη της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, δεν ισχύουν για το πακέτο προσφοράς.

 

Για την απόκτηση του Διπλώματος, εκτός των Ενοτήτων 1 και 2, απαιτείται συμμετοχή σε Ομάδα Σπουδής που εποπτεύει το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η πρακτική άσκηση, οι αναφορές, η τελική έκθεση και η συνέντευξη (Αναπτυξιακός Διάλογος). Το κόστος της ένταξης σε Ομάδα Σπουδής είναι 180,00 ευρώ και αποπληρώνεται τμηματικά. Δικαίωμα συμμετοχής σε Ομάδα Σπουδής έχει όποια/ος έχει ολοκληρώσει την Ενότητα 1.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο education@sociocracy.gr ή στο 6972902748.

 

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας είναι ο αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης Συντονιστών και Συμβούλων Σοσιοκρατίας στην Ελλάδα. Με το πέρας της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, οι θέσεις των συμμετεχόντων/ουσών θα είναι περιορισμένες.

Εγγραφές εδώ!

2023: Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δίπλωμα του Σοσιοκρατικού Συντονισμού

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας είναι ο αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης Συντονιστών και Συμβούλων Σοσιοκρατίας στην Ελλάδα. Με το πέρας της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για την απόκτηση του Διπλώματος – εκτός των Ενοτήτων 1 και 2 – απαιτείται συμμετοχή σε Ομάδα Σπουδής που εποπτεύει το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η πρακτική άσκηση, οι αναφορές, η τελική έκθεση και η συνέντευξη (Αναπτυξιακός Διάλογος). Δικαίωμα συμμετοχής σε Ομάδα Σπουδής έχει όποια/ος έχει ολοκληρώσει την Ενότητα 1.

ΚΟΣΤΟΣ
Ενότητα 1: 200,00 €
Ενότητα 2: 250,00 €
Πακέτο προσφοράς για τις Ενότητες 1 & 2 : 400,00 €
Ομάδα Σπουδής: 170,00 € (αποπληρώνεται τμηματικά).

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:
•  20% για φοιτητές/ριες & ανέργους
•  15% για ομάδες 3 ατόμων και άνω

(Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στα αρχικά κόστη της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, δεν ισχύουν για το πακέτο προσφοράς).

Για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, οι θέσεις των συμμετεχόντων/ουσών θα είναι περιορισμένες. Προθεσμία εγγραφών: 24/04/2023

Για περισσότερες πληροφορίες: education@sociocracy.gr

Εγγραφές εδώ!

2022-2023: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δίπλωμα του Σοσιοκρατικού Συντονισμού

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Δίπλωμα Συντονιστή/ριας Σοσιοκρατικών συναντήσεων για το 2022-23 δίνοντας τις Ενότητες:

 • Ε1: «Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας. Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις»
  10-11/12/2022 | 10.00-18.00
  Κόστος: 200,00 €
  Εκπαιδεύτριες: Σοφία Κυπριανίδου, Νάγια Τσελεπή.
 • Ε2: «Εργαζόμαστε μαζί σε μία σοσιοκρατική ομάδα»
  04-05/02/2023 |  10.00-18.00
  06/02/2023 | 16:00-21:00
  Κόστος: 250,00 €
  Εκπαιδεύτριες: Verena Fink, Αλέξανδρος Κωστής.

Πακέτο προσφοράς για τις Ενότητες: 1 & 2 : 350,00 €

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

•  20% για φοιτητές/ριες
•  15% για ομάδες άνω των 3 ατόμων.

Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στα αρχικά κόστη της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, δεν ισχύουν για το πακέτο προσφοράς.