Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2024 για το Δίπλωμα Σοσιοκρατικού Συντονισμού

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Δίπλωμα Συντονιστή/ριας Σοσιοκρατικών συναντήσεων για το 2024 δίνοντας τις Ενότητες:

 • Ε1: «Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας. Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις»
  16 ώρες
  30-31/3/2024 | Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00
  Κόστος: 200,00 €
  Εκπαιδεύτριες: Σοφία Κυπριανίδου, Verena Fink.
 • Ε2: «Εργαζόμαστε μαζί σε μία σοσιοκρατική ομάδα»
  21 ώρες
  20-22/04/2024: Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00, Δευτέρα 16.00-21.00
  Κόστος: 250,00 €
  Εκπαιδεύτριες: Verena Fink, Νάγια Τσελεπή.

Πακέτο προσφοράς για τις Ενότητες: 1 & 2 : 400,00 €

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

•  20% για φοιτητές/ριες
•  15% για ομάδες άνω των 3 ατόμων.

Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στα αρχικά κόστη της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, δεν ισχύουν για το πακέτο προσφοράς.

 

Για την απόκτηση του Διπλώματος, εκτός των Ενοτήτων 1 και 2, απαιτείται συμμετοχή σε Ομάδα Σπουδής που εποπτεύει το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η πρακτική άσκηση, οι αναφορές, η τελική έκθεση και η συνέντευξη (Αναπτυξιακός Διάλογος). Το κόστος της ένταξης σε Ομάδα Σπουδής είναι 180,00 ευρώ και αποπληρώνεται τμηματικά. Δικαίωμα συμμετοχής σε Ομάδα Σπουδής έχει όποια/ος έχει ολοκληρώσει την Ενότητα 1.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο education@sociocracy.gr ή στο 6972902748.

 

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας είναι ο αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης Συντονιστών και Συμβούλων Σοσιοκρατίας στην Ελλάδα. Με το πέρας της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, οι θέσεις των συμμετεχόντων/ουσών θα είναι περιορισμένες.

Εγγραφές εδώ!