Η σημασία του συντονισμού στη Σοσιοκρατία: Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια, Εμπιστοσύνη & Ενεργή Συμμετοχή

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2022.
Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση εδώ!