Ανακοίνωση για το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕλΚεΣο

Ο νέος χρόνος θα φέρει πολλά ωραία στο Κέντρο μας. Ένα από αυτά θα είναι το νέο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Ο Φεβρουάριος και ο Απρίλιος θα είναι γεμάτοι Σοσιοκρατία! Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις Εκπαιδευτικές Ενότητες 1 και 2 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και ξεκινήστε το ταξίδι στη δυναμική διακυβέρνηση και συμμετοχική λήψη αποφάσεων.

Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος 

Η συμπλήρωση της φόρμας δε συνιστά δέσμευση εκ μέρους σας παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας.
Μπορείτε πάντα να απευθύνεστε για περισσότερα στο education@sociocracy.gr

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2022-2023

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας
Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις
Εργαστήριο 2 ημερών, 16 ώρες, διαδικτυακά
10./11.12.2022 | 10-11/12/2022 | 10.00-18.00
Κόστος: 200,00 €
Εκπαιδεύτριες: Σοφία Κυπριανίδου, Νάγια Τσελεπή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Εργαζόμαστε μαζί σε μία Σοσιοκρατική ομάδα
Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, διαδικτυακά
04-05/02/2023 | 10.00-18.00 – 06/02/2023 | 16.00-21.00
Κόστος: 250,00 €
Εκπαιδευτές: Verena Fink – Αλέξανδρος Κωστής

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων
Από το άτομο στην κοινωνία
Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εισαγωγή της εφαρμογής
Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά
Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση
Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά
Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Αυτάρκης εφαρμογή
Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά
Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Νομική ασφάλεια
Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά
Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς
Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά
Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch
Οκτώβριος 2023