Ανακοίνωση για το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕλΚεΣο

Ο νέος χρόνος θα φέρει πολλά ωραία στο Κέντρο μας. Ένα από αυτά θα είναι το νέο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Ο Φεβρουάριος και ο Απρίλιος θα είναι γεμάτοι Σοσιοκρατία! Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις Εκπαιδευτικές Ενότητες 1 και 2 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και ξεκινήστε το ταξίδι στη δυναμική διακυβέρνηση και συμμετοχική λήψη αποφάσεων. […]