Σχεδιάζοντας αποδοτικές και συμμετοχικές συναντήσεις – Ο συντονισμός μιας Σοσιοκρατικής Συνάντησης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ/πρώην ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού, σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΔΕ Ανατολικής και ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, θέλοντας να συμβάλει στον εμπλουτισμό των μεθοδολογικών εργαλείων των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την αγωγή του ενεργού πολίτη και την επιστήμη των πολιτών, ξεκινά σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων με τίτλο «Απογευματινά εργαστήρια για την εκπαίδευση του ενεργού πολίτη».

Η πρώτη συνάντηση με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας θα είναι το εργαστήριο:
Σχεδιάζοντας αποδοτικές και συμμετοχικές συναντήσεις | Ο συντονισμός μίας Σοσιοκρατικής Συνάντησης
Συντονίζει η Σοφία Κυπριανίδου, Εκπαιδεύτρια Σοσιοκρατίας, Διεύθυνση Κύκλου Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΣΟ

Θα γίνει μία εισαγωγή στη μεθοδολογία της Σοσιοκρατικής Κυκλικής Μεθόδου για να σχεδιάσουμε αποδοτικές συναντήσεις όπου όλοι και όλες συμμετέχουν ενεργά. Για να το πετύχουμε αυτό θα ανακαλύψουμε το σημαντικό ρόλο του/της συντονιστή/στριας σε μία Σοσιοκρατική συνάντηση.

  • Η Σοσιοκρατία υποστηρίζει δύο θεμελιώδεις αρχές: την οργανωτική αποτελεσματικότητα, δηλαδή πραγματοποίηση του κοινού στόχου και του σκοπού του οργανισμού και την ισοτιμία/ισότητα μεταξύ των μελών.
  • Κανείς/μία δεν σιωπά, κανείς/μία δεν αγνοείται, κανείς/καμία δεν καταπιέζεται, κανείς/καμία δεν κατέχει εξουσία πάνω στον/ην άλλο/η.
  • Στη Σοσιοκρατία υπάρχει ένας ασφαλής, προστατευμένος χρόνος για να μιλήσουν όλοι και όλες, να γίνει σεβαστή η φωνή τους και να εξεταστούν οι απόψεις τους.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 18.00 – 21.00 στον Κοινωνικό χώρο Οικόπολις, Πτολεμαίων 29Α, 5ος Όροφος.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη καθώς είναι περιορισμένες οι θέσεις. Η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος.